top of page

Özgeçmiş

5f4c33b8-f340-45c1-8e2f-ab6f692a7895_edited.jpg

Eğitim:

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (2001-2007)

 • İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği (2009-2014)

 • Cleveland Clinic, Kolorektal Cerrahi Departmanı, Ohio, ABD (Observer 2017)

Mesleki deneyim:

 • T. C. Sağlık Bakanlığı Hanak-Ardahan Sağlık Ocağı; Pratisyen hekim (2007)

 • İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği; Tıpta Uzmanlık (2009-2014)

 • İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği; Uzman hekim (2014-2018)

 • İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi A.B.D.; Doktor öğretim üyesi (2018-2020)

 • İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi A.B.D.; Doçent doktor (2020-)

Ödüller ve sertifikalar:

 • Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Belgesi, Mayıs, 2014

 • Cerrahi Endoskopi Eğitimi Belgesi, Türk Cerrahi Derneği, Mart 2016

 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ege Üniversitesi, Şubat 2017

 • "Perkütan Kolesistostomi Uygulanan Hastalarda Laparoskopik Kolesistektominin Güvenliği", 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi KongresiAntalya, Nisan 2015, Poster Bildiri Birincilik Ödülü

 • "Tiroidektomi Sırasında Kullanılan İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu Sinyal Kaybının Değerlendirilmesi", Ulusal Endokrin Cerrahi Kongesi, Antalya, Nisan 2017, Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü

 • "Açık Karında Stoma ve Yara Bakımı: Olgu Sunumu", 16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi- 9. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Mayıs 2017, Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü

 • "Kolon Kanserli Hastalarda Tümör Lokalizasyonunun Prognostik Değeri", Evre IV Metastatik Kolorektal Kanserde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumuİstanbul, Mayıs 2018, Sözlü Sunum İkincilik Ödülü

Üyelikler:

 • Türk Cerrahi Derneği

 • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

 • Türk Fıtık Derneği

Hakemlik yaptığı bilimsel dergiler:

 • Surgery

 • World Journal of Surgical Oncology

 • World Journal of Gastroenterology

 • Medicine

 • International Journal of Surgery Case Reports

 • Journal of Surgical Arts

 • Colorectal Disease

 • Journal of International Medical Research

 • Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques

 • Surgery Research and Practise

 • Turkish Journal of Surgery

 • BioMed Research International

 • Scottish Medical Journal

 • The American Journal of the Medical Sciences

125813408_1053117565128115_9150661822877

Yabancı dil:

 • İngilizce

bottom of page